TẬP ĐOÀN VITTO HOÀN MỸ RA QUÂN TRỒNG HƠN 5.000 CÂY XANH TẠI KHUÔN VIÊN KCN TAM DƯƠNG II

TẬP ĐOÀN VITTO HOÀN MỸ RA QUÂN TRỒNG HƠN 5.000 CÂY XANH TẠI KHUÔN VIÊN KCN TAM DƯƠNG II

Ngay từ những ngày đầu Xuân Qúy Mão 2023, Tập đoàn VTHM đã triển khai tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể CBCNV và người lao động trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc môi trường sinh thái; đồng thời thể hiện trách nhiệm của Tập đoàn đối với vấn đề bảo vệ môi trường.

Tổng số hơn 5.000 cây keo, cây xoài, cây mít đã được trồng từ ngày 4/2 đến ngày 10/2/2023, tại khuôn viên Khu công nghiệp Tam Dương II, Khu A.

Ban lãnh đạo Tập đoàn, các chuyên gia người Ấn Độ, các trưởng phòng/ban/bộ phận và các CBCNV đã cùng nhau tham gia trồng cây để lan toả tinh thần vì một môi trường xanh và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.


 


EN