Hệ thống

Hệ thống

Nhận thức rõ vai trò chuỗi giá trị nói chung và trong cộng đồng Vitto nói riêng, chúng tôi coi trọng sức mạnh tập thể, phát triển đội, nhóm tạo liên kết tự nguyện, tương hỗ và kiểm soát tự chủ, khoa học theo chiều ngang.

Vitto phát triển hệ thống các chuẩn mực làm việc, duy trì hiệu lực để đảm bảo quản trị công ty và quản trị chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, đối tác.

Hệ thống quản trị Vitto được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001.


BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

 

EN