Giới thiệu

Hệ thống

 

Nhận thức rõ vai trò chuỗi giá trị nói chung và trong cộng đồng Vitto nói riêng, chúng tôi coi trọng sức mạnh tập thể, phát triển đội, nhóm tạo liên kết tự nguyện, tương hỗ và kiểm soát tự chủ, khoa học theo chiều ngang.

Đầu tư

Tháng 10/2014 dự án nhà máy men sứ của Vitto tại Khu CN La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đi vào hoạt động cung cấp sản phẩm Frit cho thị trường Việt Nam và khu vực....

Khách hàng

Chúng tôi nỗ lực xây dựng và gìn giữ hình ảnh thương hiệu Vittto đối với cộng đồng và đối tác.
 
Vitto phát triển sản phẩm và thương hiệu chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế tại thị trường Việt Nam, Asean, Đông Bắc Á, Nam Á và Trung Đông.
 
Khách hàng là động lực lớn nhất để chúng tôi phát triển, sáng tạo và là lý do để công ty trường tồn......

Con người

Tổ chức và lãnh đạo của Vitto.

Con người là nguồn lực đặc biệt quan trọng của Vitto. Con người vừa là mục tiêu vừa là phương tiện trong quản trị, phát triển Vitto.

 

 

EN